Griplastare "Möre gripen"

Stödben och kran har tre-punkts snabbkoppling och kan lätt monteras på traktorns lyftarmar. Kranen styrs med ett 2-spaksreglage och har en väl avägd kombination av styrka och manöverbarhet.
Rotatorn ör den marknadsledande "Finn-Rotorn" som är helt runtomsvängande och klarar 2000kg axiel belastning.
Gripklon är den välkända "Scan-Gripen" som har ett symmetriskt rörelsemönster, utbytbara bussningar m.m.

5145 6545 67556955
8365
Räckvidd, m 5 6,5 6,76,93
8,51
Lyftkraft kg vid 4m 820 956
1123
1019
1707
Lyftkraft kg vid full längd 779 620
682
585
722
Utskjut nej ja jaja
ja
Vridcylindrar, st(standard) 2 4 44
4
Rek. pumpkapacitet, l/min 30-50 30-50 30-5030-50
30-50
Arbetstryck, bar 170 170 170170
170
Svängradie kran 360 360 36030
30
Vridning rotator obegr. obegr. obegr.obegr. 
obegr.
Griparea m2 0,18 0,18 0,220,22
0,25
Vikt, kg 800 900 930980
1620
Möregripen 5145 kan även levereras med dubbla vridcylindrar.

Ab Agro-Ytmek Oy