Växtodling

Inom växtodling saluför vi Kemiras och Berners bekämpningsmedel, konstgödsel från Kemira samt kalk från Nordkalk.

Ab Agro-Ytmek Oy